– Klienci oraz osoby reprezentujące Klienta
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Meiko Trans Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leona Wyczółkowskiego 121, 44-109 Gliwice.
 

2. Kontakt z administratorem pod adresem e-mail: rodo@meikotrans.com.pl
 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu
o następujące podstawy prawne:
‒ Zawarcie oraz realizacja umowy o współpracę/zlecenia zawartych między Panią/Panem a Administratorem:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),
‒ Obsługa procesu składanych reklamacji:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (wykonanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. c) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (obowiązek prawny),
‒ Kontaktowanie się z Panią/Panem w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora:
art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes - budowanie pozytywnego wizerunku firmy),
‒ Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora:
art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes - dochodzenie i obrona roszczeń),
- Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zakładu: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do identyfikacji osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu)
‒ Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych) w tym profilowanie:
art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes - promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych)

 

4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą firmy świadczące usługi przewozu oraz załadowcze, usługi pocztowe, agencji celnej, odbiorcy przesyłki, firmy świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników, firmy świadczące usługi zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, firmy świadczące obsługę prawną i podatkową oraz usługi windykacji należności, a także firmy świadczące usługi księgowe.
 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego), do których Meiko Trans Polska Sp. z o.o. dostarcza przesyłki, jeżeli przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między Panią/Panem, a Meiko Trans Polska Sp. z o.o. (art. 49 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 

6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych przez Meiko Trans Polska Sp. z o.o., uzależniony jest od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
a) okres realizacji umowy o współpracę/zlecenia – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,
b) okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
c) do momentu rozstrzygnięcia sporu/rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,
d) do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji wśród Klientów administratora oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych),
e) po okresach wskazanych w pkt a) - d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani / Panu następujące prawa:
a) prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania,
b) prawo do przenoszenia danych w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę oraz obsługi procesu składanych reklamacji,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych), w tym profilowania,
d) prawo do uzyskania kopii zabezpieczeń pod adresem wskazanym pkt 2, w wypadku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania lub kontynuowania współpracy między Panią/Panem, a Administratorem. Podanie danych w pozostałych celach wskazanych w pkt 3. jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji.

 


– Podwykonawcy i inni Kontrahenci oraz osoby ich reprezentujące.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Meiko Trans Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Leona Wyczółkowskiego 121, 44-109 Glwice.
 

2. Kontakt z administratorem pod adresem e-mail: rodo@meikotrans.com.pl
 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
‒ Zawarcie oraz realizacja umowy o współpracę/zlecenia zawartych między Panią/Panem a Administratorem:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą),
- Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie zakładu: art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do identyfikacji osób w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie zakładu),
‒ Kontaktowanie się z Panią/Panem w celu badania poziomu satysfakcji wśród Kontrahentów administratora:
art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes - budowanie pozytywnego wizerunku firmy),
‒ Dochodzenie roszczeń oraz podjęcie działań w związku z procesem windykacji należności:
art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes - dochodzenie roszczeń, podejmowanie działań o charakterze windykacyjnym) ‒ Marketing bezpośredni (wysłanie informacji handlowych) w tym profilowanie:
art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes - promowanie towarów i usług oferowanych przez Administratora danych),
‒ Weryfikacja kontrahentów w zakresie ich zgodności z prawem i etyką:
art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – dochowanie zasad zgodności).

 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy świadczące usługi przewozu oraz załadowcze, usługi pocztowe, agencji celnej, odbiorcy przesyłki, firmy świadczące usługi niszczenia dokumentów i ich nośników, firmy świadczące usługi zarządzania zasobami dokumentacyjnymi oraz ich przechowywania, firmy świadczące obsługę prawną i podatkową oraz usługi windykacji należności, a także firmy świadczące usługi księgowe.
 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego), do których Meiko Trans Polska Sp. z o.o. dostarcza przesyłki, jeżeli przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między Panią/Panem a Meiko Trans Polska Sp. z o.o. (art. 49 ust. 1 lit. b Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
 

6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych zgromadzonych przez Meiko Trans Polska Sp. z o.o., uzależniony jest od celu, dla którego Pani/Pana dane są zbierane, zgodnie z poniższymi kryteriami:
a) okres realizacji umowy o współpracę/zlecenia – w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę,
b) okres niezbędny do rozpatrzenia złożonej reklamacji – w przypadku przetwarzania danych w celu obsługi procesu składanych reklamacji,
c) do momentu rozstrzygnięcia sporu/rozliczenia stron, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń – w przypadku przetwarzania danych w celu dochodzenia roszczeń i podejmowania działań o charakterze windykacyjnym,
d) do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu – w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji wśród Kontrahentów administratora oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych),
e) po okresach wskazanych w pkt a) - d) przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania,
b) prawo do przenoszenia danych w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia oraz realizacji umowy o współpracę oraz obsługi procesu składanych reklamacji,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu, w przypadku przetwarzania danych w celu badania poziomu satysfakcji oraz marketingu bezpośredniego (wysyłania informacji handlowych), w tym profilowania,
d) prawo do uzyskania kopii zabezpieczeń pod adresem wskazanym pkt 2, w wypadku przekazania danych osobowych do państwa trzeciego,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych Panią/Pana dotyczących narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

 

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania lub kontynuowania współpracy między Panią/Panem a Administratorem. Podanie danych w pozostałych celach wskazanych w pkt 2 jest dobrowolne, jednak niezbędne do ich realizacji