• obsługę celną towarów, związaną z obrotem handlowym z krajami trzecimi,
  • miejsce uznane przez Urząd Celny w siedzibie naszej firmy – brak konieczności dojazdu na Urząd Celny,
  • bieżącą komunikację z organami celnymi w trakcie procedury celnej,
  • udział w rewizji celnej na życzenie klienta,
  • doradztwo celne i składanie pism, wniosków i odwołań do organów celnych,
  • odroczenie płatności należności dzięki naszej gwarancji celnej.